نویسنده / HONARMAND

    درحال بارگذاری مطالب...
  • رنگ و حس اشکال

    رنگ و حس اشکال

    رنگ و حس اشکال : در طراحی گرافیک اشکال و فرم اونها معنای ویژه ای دارن. هنرهای تجسمی همیشه خواسته با آموزش این اشکال و رنگ اونا. ما پیرامونمون رو بهتر درک…