طراحی لوگو و لوگوتایپ سورن ارس

سفارش دهنده: آقای قوسی / تیر ۱۴۰۰

طراحی لوگو و لوگوتایپ لاتین و فارسی، کارخانه تولید روغن های گیاهی سورن ارس 

  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو تایپ لاتین
  • طراحی لوگو تایپ فارسی
  • طراحی ست اداری
  • طراحی اقلام تبلیغاتی