طراحی لوگو و لوگوتایپ مرکز تور

سفارش دهنده: آقای شکاری / اردیبهشت ۱۳۹۲

  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو تایپ فارسی
  • چاپ و بسته بندی