تگ / طراحی لوگو نستعلیق

    درحال بارگذاری مطالب...
  • طراحی لوگو نستعلیق

    طراحی لوگو نستعلیق

    جهت مشاوره تماس بگیرید ساخت لوگوی نستعلیق خط نستعلیق، از درآمیختن دو خط نسخ و تعلیق به‌ وجود آمده و «نسخ تعلیق» نامیده شد. نستعلیق یکی از شیوه‌ های نگارش خط در…