رنگ و حس اشکال

رنگ و حس اشکال

رنگ و حس اشکال : در طراحی گرافیک اشکال و فرم اونها معنای ویژه ای دارن.
هنرهای تجسمی همیشه خواسته با آموزش این اشکال و رنگ اونا. ما پیرامونمون رو بهتر درک کنیم و اگر می خوایم پیامی روبا تصویر به اطرافیانمون برسونیم، موفق باشیم.(البته پیام اونهارو هم بهتر بفهمیم).
مربع نماد: مکان، متعادل ،محکم و ایستا، استوار ، مردانگی ، سکون ، منطق و معرف زمین که در معماری اسلامی از اهمیت بسزایی بر خورداره و در فرهنگ ایرانی جایگاه ویژه ای داره.
مربع به رنگ قرمزه
دایره نماد: حرکت و زمان، آرامش و تداوم، آسمان ، عالم ملکوت، جهان معنوی و متعاله، باعث حرکت چرخشی و دورانی می شه و مفهوم بی پایانی رو القا میکنه.
دایره به رنگ آبیه
مثلث نماد: ایستایی و توازن، پایدارترین شکل هندسی، مثل یک کوه استوار، دارای سطحی مهاجم و شکلی ستیزنده، انتقال حس خطر و دلهره.
مثلث به رنگ زرده

امیدوارم بعد خوندن مقاله رنگ و حس اشکال کمی دیدتون به رنگا و اشکال عوض شده باشه 🙂

بیشتر بخوانید   اهمیت لوگو در برندسازی

افکار خود را به اشتراک گذارید